NX11

🔔 NX Setup

             NX-11.0-64bit (Setup-4,4GB)

🌺 NX Crack

             NX-11.0-64bit (Crack-66MB)

👉 NX Update

             NX-11 (Update-667MB)

🌺 NX MOLD

             Mwnx11.0_data (Setup-517MB)

⚡ Phần mềm Java hỗ trợ

            Java-runtime-environment_17025_64bit (30MB)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

 

NX10

🔔 NX Setup

             NX-10.0.0-64bit (Setup-3GB)

🌺 NX Crack

             NX-10.0.0-64bit (Crack-114MB)

👉 NX Update

             NX-10.0.1-64bit (Update-1GB)

             NX-10.0.2-64bit (Update-114MB)

             NX-10.0.3-64bit (Update-2,3GB)

⚡ Phần mềm Java hỗ trợ

            Java-runtime-environment_17025_64bit (30MB)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

 

NX9

🔔 NX Setup

              NX-9.0.0-64bit (Setup-3GB)

🌺 NX Crack

              NX-9.0.0-64bit (Crack-38MB)

👉 NX Update

              NX-9.0.2-64bit (Update-1GB)

⚡ Phần mềm Java hỗ trợ

            Java-runtime-environment_17025_64bit (30MB)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

NX8.5

🔔 NX Setup

              NX-8.5.0-64bit (Setup-2GB)

              NX-8.5.0-32bit (Setup-2.1GB)

🌺 NX Crack

              NX-8.5.0-64bit (Crack-2MB)

              NX-8.5.0-32bit (Crack-5MB)

⚡ Phần mềm Java hỗ trợ

            Java-runtime-environment_17025_64bit (30MB)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

NX8

🔔 NX Setup

             NX-8.0.0-32bit (Setup-2GB)

🌺 NX Crack

             NX-8.0.0-32bit (Crack-4MB)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

MOLDEX 3D

🔔 MOLDEX 3D

            Easyfill-NX10-data.rar (142M)

            Easyfill-NX11-data.rar (167M)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

 

MOLD WIZARD

🔔 MOLD WIZARD

            Mwnx10.0-data-v1.zip (429M)

⚡ Pass: 4ctech.com.vn

 

Support

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD/CAM/CAE/CNC – 4CTECH
 Địa chỉ: Nhổn, Minh Khai, Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 Điện thoại0986 925 720  *  012345 18 992 
 Skypecadcamcenter.4ctech
Video Tutorial Websitewww.4Ctech.com.vn
✔ NX Books library: www.NX_Books.4Ctech
✔ NX Setup Full: www.NX_Setup.4Ctech